Sveriges ledande företag inom

Livsmedelsrengöring

Höga krav
Kraven på hygienstandarden inom livsmedelsproduktionen från både myndigheter och kunder har ändrats markant de senaste åren och har aldrig varit högre än den är idag.
Detta ställer stora krav på livsmedelsindustrin, som samtidigt står inför en ökad global konkurrens och internationalisering.
Inom Food Hygiene är vi i framkant med denna utveckling.
Hela landet
Vi är etablerade i hela Sverige.
För er betyder detta, att ni i framtiden får ännu bättre möjlighet att ta del av våra erfarenheter, utveckling, metoder och referenser från våra lösningar på det nationella livsmedelsområdet. Genom samarbete med Food Hygiene uppnår ni härmed en större säkerhet i leveransen gentemot era kunder och ni kan stå starkare mot den ökade konkurrensen på livsmedelsmarknaden.
Dokumentering
När ni anlitar Food Hygiene får ni mer än bara rena lokaler och ren utrustning.
Vi tar fram all nödvändig dokumentation, gör kontroller och hygienanalyser samt kommer med förslag på åtgärder, stora som små, som kan
förbättra hygienen och renheten på produktionsanläggningen.
Vi levererar effektiva och välbeprövade rengöringskoncept
Food Hygiene har gedigen erfarenhet av den svenska livsmedelsindustrin, vars krav på hygien och rengöring är bland de striktaste i världen.
Vi utvecklar löpande specialiserade serviceprogram som hjälper industrin att ligga i frontlinjen. Systematiskt säkerställer vi de bästa arbetsmetoderna, vetande och kunnande, så att den senaste utvecklingen kommer våra kunder till godo.
Att lägga ut städning på entreprenad är egentligen inte mer konstigt än att t.ex. anlita en speditör för godstransporter. Grundtanken är att frigöra personal och resurser, samt att låta människor som är experter på rengöring ta hand om rengöringen.
Vi besitter också unik erfarenhet och kunskap som ni får till ert förfogande, inte minst beträffande lagstiftning och förordningar. Till exempel har vi kompetens att aktivt delta i HACCP-arbetet.
Våra ledstjärnor
  • Följa lagar och förordningar samt andra bindande krav
  • Genom målstyrning mäta, analysera och ständigt förbättra våra processer
  • Att vara lyhörda för vad våra kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter anser om oss
Torrengöring
Vi hjälper er med rengöring av lokaler/maskiner där det är svårt att rengöra med vatten.
Lokalvård
Om ni har kontorsytor så hjälper vi även till med lokalvård.
Dokumentation
Vi hjälper er med dokumentering och provtagningar. Om ni bedriver HACCP arbete så har vi kompetens att delta där.
Våtrengöring
Vi utför rengöring inom alla områden av livsmedelsindustrin.
Miljöarbetet
Miljön är en del av det dagliga arbetet och vi strävar alltid efter att ha en så liten påverkan som möjligt.
Food Hygiene är idag ett företag med avseende på långsiktig hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljöanpassat perspektiv.
Vi har en tydligt formulerad miljöpolicy som visar vår strategi för hur vi arbetar med miljöfrågor och på vilket sätt vi minskar verksamhetens miljöpåverkan.
Ledningssystem & Certifiering
Ledningssystemet innefattar miljöledningssystem enligt ISO14001 och omfattar hela organisationen, inkluderat våra uppdrag och anställda hos kund.
I ledningssystem ingår även en del kvalitets- och arbetsmiljörutiner som i valda delar beskriver hur
Food Hygiene bedriver arbetet med Systematisk Arbetsmiljö.
Miljöpolicy & Mål
I enlighet med ISO 14001 certifieringen så arbetar vi löpande med identifiering av våra mest miljöpåverkande aspekter vilket avspeglas i våra miljömål. Detta för att vi skall minimera vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att aktivt jobba med våra största miljöpåverkande faktorer i verksamheten.

Våra miljömål för 2023-

Vi skall säkerställa kunskapsnivån hos våra anställda genom fortlöpande utbildningar samt i samverkan med våra kunder genomföra gemensamma miljö och kostnadsbesparande projekt.
Kent Åsberg
VD
Elisabeth Larsson
Administration/Löner
Karim Zerkane
Försäljning
Fredrik Åsberg
Teknik/Miljö